Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Van Nispen interlandelijke adoptie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Van Nispen interlandelijke adoptie