Beslisnota bij Kamerbrief bij evaluatierapport Nederland over implementatie Richtlijn Europees onderzoeksbevel

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij evaluatierapport Nederland over implementatie Richtlijn Europees onderzoeksbevel