Beslisnota bij Kamerbrief over acute opvangsituatie en stand van zaken huisvesting statushouders

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over acute opvangsituatie en stand van zaken huisvesting statushouders