Kamerbrief met reactie op aanbevelingen commissie over draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag

Minister Dekker en minister Van Engelshoven reageren op de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking ouderschap op het terrein van juridisch meerouderschap, meerpersoonsgezag en draagmoederschap. En beschrijven hoe het kabinet met deze aanbevelingen zal omgaan.

Kamerbrief met reactie op aanbevelingen commissie over draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag (PDF | 15 pagina's | 191 kB)