iBestuur special Open Data

Tijdschrijft over Open Data binnen en buiten het het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

iBestuur special Open Data (PDF | 23 pagina's | 3,4 MB)