Open Data toolbox

Onderstaande documenten zijn bedoeld ter inspiratie voor professionals die zich bezig houden met het beschikbaar stellen van open data en datasets. De documenten zijn in april 2018 herzien.