Rapporten van of voor het ministerie van JenV 2019

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) geeft regelmatig opdracht aan bureaus of instellingen om onderzoek onder publiek te doen. Deze rapporten vindt u op deze website.

Flitspeiling seksuele misdrijven

Kwantitatief onderzoek naar hoe mensen aankijken tegen strafbaarstelling van seks tegen de wil en seksuele intimidatie.

JenV monitor Eerste meting

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van Justitie en Veiligheid. In dat kader hebben in september 2019 ruim 1300 Nederlanders een online vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn opgenomen in de eerste rapportage van de JenV-monitor.

Ondermijnende criminaliteit

Rapport over een onderzoek naar hoe er in de samenleving wordt gedacht over ondermijning en de aanpak ervan. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil actief communiceren met de samenleving en burgers betrekken bij de aanpak van ondermijning. Daarvoor is het nodig goed inzicht te krijgen in wat er leeft en hoe burgers aankijken tegen ‘ondermijnende criminaliteit’.

Modernisering zedenwetgeving

Onderzoek naar de mening van het publiek over de voorgestelde modernisering van de zedenwetgeving. Het rapport gaat specifiek in op de vraag hoe er wordt gedacht over een uitgebreidere onderzoeksplicht voor plegers bij onvrijwillige seks. En van het strafbaar stellen van seksueel intimiderend gedrag. De inzichten zijn van belang voor de inhoud van het wetsvoorstel. En voor de communicatie over het wetsvoorstel.

Peiling NL-Alert

Peiling naar de mate waarin de inzet van NL-Alert tijdens de landelijke storing bij KPN op 24 juni 2019 invloed heeft gehad op de beeldvorming van burgers over en het vertrouwen in NL-Alert. Het onderzoeksbureau concludeert op basis van de resultaten van de flitspeiling dat het onwaarschijnlijk is dat de gebeurtenissen op 24 juni op langere termijn het vertrouwen in NL-Alert negatief zullen beïnvloeden.

Melden via 112

Burgers in acute noodsituaties ervaren het contact met de meldkamer via het alarmnummer 112 als zeer positief. Mensen hebben duidelijk waardering voor hoe het melden bij het alarmnummer 112 verloopt. Dit blijkt uit onderzoek dat adviesbureau Berenschot in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft verricht. Voor het onderzoek ‘Melden via 112’ is met experts gesproken, met mensen met een communicatieve beperking en met burgers die ervaring hadden met het doen van een noodmelding. Het ministerie wilde weten hoe mensen in acute nood het beste geholpen kunnen worden door de hulpdiensten. En welke aanpassingen nodig zijn in de werkwijze op de meldkamer voor het verwerken van de meldingen.

Horizontale privacy en filmen in (medische) noodsituaties

Kwalitatief onderzoek naar hoe mensen aankijken tegen horizontale privacy en het (niet) filmen van (medische) noodtoestanden en naar de sociale norm op deze terreinen en naar aanknopingspunten voor effectieve communicatie over deze onderwerpen.