Bijlage ter aanvulling Spoedwetgeving op het terrein van Justitie en Veiligheid, MR 3 april 2020