Rapporten van of voor het ministerie van JenV 2022

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) geeft regelmatig opdracht aan bureaus of instellingen om onderzoek onder publiek te doen. Deze rapporten vindt u op deze website.

I&O Research - Voorjaarsmeting 2022 JenV Monitor

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van Justitie en Veiligheid. In dat kader hebben in april 2022 ruim 1200 Nederlanders een online vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn opgenomen in de rapportage van de vijfde meting van de JenV monitor.

Flitspeiling asielzoekersopvang - maart 2022

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van Justitie en Veiligheid. In dat kader hebben in februari 2022 ruim 1000 mensen een online vragenlijst ingevuld over migratie, asielzoekers en opvangcapaciteit. De resultaten zijn opgenomen in de Flitspeilingrapportage.

Focusgroeponderzoek kabinetswissel - 21 januari 2022

Onderzoek om meer inzicht te krijgen in hoe rond de start van het nieuwe kabinet denken over de opgaven voor het ministerie van JenV.

Flitspeiling asielzoekersopvang - februari 2022

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van Justitie en Veiligheid. In dat kader hebben in februari 2022 ruim 1000 mensen een online vragenlijst ingevuld over migratie, asielzoekers en opvangcapaciteit. De resultaten zijn opgenomen in de Flitspeilingrapportage.

Flitspeiling asielzoekersopvang – januari 2022

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van Justitie en Veiligheid. In dat kader hebben in januari 2022 ruim 1000 mensen een online vragenlijst ingevuld over migratie, asielzoekers en opvangcapaciteit. De resultaten zijn opgenomen in de Flitspeilingrapportage.