Samenvatting CO2 Managementplan 2022-2023

Het CO2 Managementplan geeft inzicht in de CO2 emissies, de reductiedoelen en -maatregelen, de sturingscyclus met betrekking tot de resultaten en de wijze waarop wordt gecommuniceerd. De kwaliteit en het beheer van de CO2 Prestatieladder worden geborgd via het kwaliteitsmanagementplan. Dit CO2 Managementplan zal regelmatig, conform de eisen van de CO2 Prestatieladder, worden geactualiseerd.