CO2-Prestatieladder - Invalshoek D - Participatie

Evaluatie op actieve deelname aan lopende sector- en keteninitiatieven. Hiervoor is gekeken naar de initiatieven waar het programma Verduurzaming JenV aan deelneemt. Ook is er een inventarisatie gemaakt van de initiatieven waar de JenV-onderdelen aan deelnemen, naast de initiatieven waar het programma Verduurzaming JenV aan deelneemt.