Het waarborgen van een sterke rechtsstaat en veilig Nederland

Ambtelijk geformuleerde aandachtspunten die voor Justitie en Veiligheid (JenV) van belang zijn in aanloop naar de verkiezingen.

Het waarborgen van een sterke rechtsstaat en veilig Nederland