Voorbereiden op digitale ontwrichting

Advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de Nederlandse voorbereiding op digitale verstoringen met grote gevolgen voor de maatschappij.

Voorbereiden op digitale ontwrichting (PDF | 112 pagina's | 5,9 MB)