AFschrift brief Reactie op aanvraag agentschapsstatus Justitiële Informatiedienst

Afschrift van de brief van de Directie Begrotingszaken van het ministerie van Financiën aan de Directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De brief bevat een reactie op het verzoek van de Justitiële informatiedienst (Justid) om de agentschapsstatus te verkrijgen per 1 januari 2022.