Bijlage 1 Afwegingskader anticipatie voorstel tot wijziging Wbni

De bijlage geeft een afwegingskader voor het anticiperen op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Het wetsvoorstel heeft als doel om het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een ruimere bevoegdheid te geven bij het geven van informatie over dreigingen en incidenten.