Afschrift Briefadvies complexe scheiding en jeugdbescherming

Afschrift van de brief van van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aanminister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooien (VWS). De brief geeft advies over de rol van de jeugdbescherming bij complexe scheidingen.