Aanvullend advies van 29 januari 2024 over beperking van financiële prikkels voor bestuurders van beursvennootschappen

Vervolgadvies beperking van financiële prikkels voor bestuurders van beursvennootschappen bij fusies en overnames van de Expertgroep Modernisering NV-recht.

Aanvullend advies van 29 januari 2024 over beperking van financiële prikkels voor bestuurders van beursvennootschappen