Afschrift brief Advies toekomst van de surseanceregeling

Afschrift van de brief van de Commissie insolventierecht aan minister Weerwind (Rechtsbescherming). De brief bevat een advies over de toekomst van de surseanceregeling in het insolventierecht.

Afschrift brief Advies toekomst van de surseanceregeling