Bevorderen, Beschermen, Bestrijden Nationale Extremismestrategie 2024-2029

Het rapport bevat de 1e Nationale Extremismestrategie 2024- 2029. De strategie geeft de visie van het kabinet op extremisme en omschrijft het verschijnsel. Daarnaast schetst de strategie een overzicht van de beleidsinzet op extremisme. Het gaat hierbij om zowel niet-gewelddadig als gewelddadig extremisme.

Bevorderen, Beschermen, Bestrijden Nationale Extremismestrategie 2024-2029