Afschrift brief Intrekken voorgenomen besluit stichting Interlandelijke Adoptiebemiddeling Nederland

Afschrift van de Eerste Kamerbrief van minister Weerwind (Rechtsbescherming) van 21 mei 2024. De brief gaat over het intrekken van het voorgenomen besluit tot oprichting van de stichting Interlandelijke adoptiebemiddeling Nederland.

Afschrift brief Intrekken voorgenomen besluit stichting Interlandelijke Adoptiebemiddeling Nederland