Evaluatieverslag van de 10e ronde van wederzijdse evaluaties over de tenuitvoerlegging van het Europees onderzoeksbevel (EOB) Verslag over Nederland

Rapport van de Raad van Europa. Het rapport schetst de praktische en juridische problemen bij de tenuitvoerlegging van het Europees onderzoeksbevel (EOB) in Nederland.

Evaluatieverslag van de 10e ronde van wederzijdse evaluaties over de tenuitvoerlegging van het Europees onderzoeksbevel (EOB) Verslag over Nederland