Algemeen Maatregel van Bestuur bij de artikelen 3, 5 en 8 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie