Besluit op Wob-verzoek inzake Poch

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 juni 2020 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek ziet op openbaarmaking van documenten uit het dossier dat gaat over de zaak Poch. Meer specifiek is gevraagd om de openbaarmaking van de volgende documenten:

1. de zogeheten Argentijnse rechtshulpverzoeken waar in een reeks Kamerbrieven naar is verwezen;

2. communicatie en afstemming met de Argentijnse autoriteiten over de rechtshulpverzoeken en de internationale signalering van het voorjaar 2009 en het vinden van een juiste juridische weg om informatie te verstrekken over de reisbewegingen van de heer Poch;

3. documenten die zien op deze kwestie en die vallen onder het departement van het ministerie van Justitie en Veiligheid (hierna: het ministerie) zoals adviezen, memo’s, nota’s, e-mails, rapportages en verslagen.