Besluit op aanvullend Woo-verzoek over de verbreding van het inspectieonderzoek in PI Nieuwersluis

Op 9 mei 2023 heeft de Inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een aanvullend verzoek op grond van de Wet open overheid. Het aanvullende Woo-verzoek heeft betrekking op het verbreden van een inspectieonderzoek met betrekking tot signalen die zijn ontvangen over verschillende vormen van niet-integer gedrag in de penitentiaire inrichting (PI) te Nieuwersluis.