Besluit op Woo-verzoek inzake HALT

De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 9 mei 2023 een besluit genomen op het Woo-verzoek over Het ALTernatief (HALT).

Besluit op Woo-verzoek inzake HALT (PDF | 9 pagina's | 14,6 MB)

Bijlage bij besluit op Woo-verzoek (PDF | 163 pagina's | 29,4 MB)