Besluit op Woo-verzoek inzake HALT

De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 9 mei 2023 een besluit genomen op het Woo-verzoek over Het ALTernatief (HALT).