Besluit op Woo-verzoek inzake de Wet bescherming klokkenluiders

De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 15 mei 2023 beslist inzake een Woo-verzoek in het kader van de Wet open overheid. In het verzoek wordt gevraagd om informatie over de vergaderingen inzake de Wet bescherming klokkenluiders.

Besluit op Woo-verzoek inzake de Wet bescherming klokkenluiders

Bijlage 1 - relevante artikelen uit de Woo

Bijlage 2 - inventarisatielijst

Bijlage 3 - stukken Woo-verzoek Klokkenluidersrichtlijn