Besluit op Woo-verzoek met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie

Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie zijn bij besluit van 16 mei 2023 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.

Besluit op Woo-verzoek met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie

Inventarislijst en stukken deel 1

Stukken deel 2

Stukken deel 3

Stukken deel 4