Besluit Woo-verzoek inzake relatie tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en Het Juridisch Loket

De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 17 mei 2023 beslist inzake een Woo-verzoek in het kader van de Wet open overheid. In het verzoek wordt gevraagd om informatie die de relatie tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de stichting Het Juridisch Loket regelt en met name de financiering van Het Juridisch Loket.

Besluit Woo-verzoek inzake relatie tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en Het Juridisch Loket

Bijlage 1 - relevante artikelen uit de Woo

Bijlage 2 - inventarislijst

Bijlage 3 - (deels) te openbaren documenten