Besluit op Woo-verzoek om informatie tot instelling van het vuurwerkverbod voor de jaarwisseling van 2021-2022

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 augustus 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de besluitvorming die aanleiding heeft gegeven tot instelling van het vuurwerkverbod voor de jaarwisseling van 2021-2022.

Besluit op Woo-verzoek om informatie tot instelling van het vuurwerkverbod voor de jaarwisseling van 2021-2022