Besluit op Woo-verzoek om informatie over persalamering

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 augustus 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek heeft betrekking op het advies van de landsadvocaat over persalarmering.

Besluit op Woo-verzoek om informatie over persalamering