Besluit op uw Woo-verzoek over artikel 3 lid 1 sub b van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 17 augustus een besluit genomen op een Woo-verzoek over artikel 3 lid 1 sub b van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op uw Woo-verzoek over artikel 3 lid 1 sub b van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer