Besluit op Woo-verzoek over de aanslag op een persoon

Besluit op een verzoek om informatie over de aanwezige documenten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid over de aanslag op een persoon. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over de aanslag op een persoon