Besluit op Woo-verzoek over de dividendbelastingarbitrage

Besluit op Woo-verzoek over een verzoek om openbaarmaking van stukken, over de dividendbelastingarbitrage ook wel bekend als dividendstrippen en cum/cum-fraude. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.

Besluit op Woo-verzoek over de dividendbelastingarbitrage