Besluit op Woo-verzoek over een onderzoeksrapport naar het handelen van de Raad voor de Kinderbescherming

Besluit op Woo-verzoek om informatie met als onderwerp het onderzoeksrapport naar het handelen van de Raad voor de Kinderbescherming in een individuele zaak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over een onderzoeksrapport naar het handelen van de Raad voor de Kinderbescherming