Besluit woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m b t experiment gesloten coffeeshops

Besluit op een verzoek om informatie over de schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m.b.t. veiligheid en openbare orde behorende bij de 149 aanvragen binnen het ´Experiment gesloten coffeeshopsketen´ door aspirant telers (nieuwsbericht MInisterie 29-07-2023 - 149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment).

Besluit woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m b t experiment gesloten coffeeshops