Besluit Woo-verzoek over persbeleid ministerie van Justitie en Veiligheid

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 februari 2024 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op persbeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het verzoek is niet in behandeling genomen nu verzoeker kennelijk een ander doel heeft dan het verkrijgen van publieke informatie.

Besluit Woo-verzoek over persbeleid ministerie van Justitie en Veiligheid