Documenten - Ministerie van Justitie en Veiligheid

13.838 documenten van Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op documenten van deze organisatie
 1. Jaarbericht 2022 Openbaar Ministerie

  Het jaarbericht legt verantwoording af over de inzet, prestaties en resultaten van het Openbaar Ministerie (OM) in 2022.

  Rapport | 08-06-2023

 2. Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over het onderzoek ‘Betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties van het Rijk'

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de antwoorden op vragen over het onderzoek ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 08-06-2023

 3. Kamerbrief over eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage van de aanpak ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 08-06-2023

 4. Kamerbrief kabinetsreactie op Amnesty-rapport bescherming Venezolanen Curaçao

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het rapport ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 07-06-2023

 5. Bestuurskosten politietop, maart 2023

  Overzicht van de bestuurskosten van de politie in de maand januari 2023.

  Publicatie | 07-06-2023

 6. Beslisnota bij aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over Jaarverslag, Slotwet en rapport Algemene Rekenkamer BZK, EZK en JenV 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 07-06-2023

 7. Hoofdlijnen van de bestrijding van maffiacriminaliteit in Italië

  Het rapport bevat een verkennende studie voor het debat over de bestrijding van criminele samenwerkingsverbanden in Nederland.

  Rapport | 07-06-2023

 8. Kamerbrief over stand van zaken Wet splitsing arrondissement Oost Nederland

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de effecten van de Wet ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 07-06-2023

 9. Beslisnota bij Antwoorden vragen SO JBZ 8 en 9 juni

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Beleidsnota | 07-06-2023

 10. Afschrift Briefadvies complexe scheiding en jeugdbescherming

  Afschrift van de brief van van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aanminister Weerwind ...

  Rapport | 07-06-2023