E-factureren bij JenV

Voor het sturen van een factuur is het verplicht een e-factuur te sturen. Dit staat in de inkoopvoorwaarden van de Rijksoverheid. Een e-factuur wordt elektronisch ontvangen en verwerkt. Een pdf/e-mail is geen e-factuur en wordt teruggestuurd. 

De Rijksoverheid maakt gebruik van een Organisatie-identificatienummer (OIN). Het OIN is het digitale adres voor uw e-factuur. Het zorgt ervoor dat uw e-factuur goed aankomt. Zonder OIN kunt u uw e-factuur niet versturen. Het OIN staat op de inkooporder. Mocht u het OIN niet meer hebben, neemt u dan contact op met uw opdrachtgever. Deze kan u het juiste OIN geven.

Heeft u een inhoudelijke vraag over uw factuur of over de betaling? Neem dan contact op met de financiële administratie van de overheidsorganisatie waar u de factuur naartoe wilt sturen.

Wilt u meer weten over hoe u kunt e-factureren? Hiervoor kunt u gebruik maken van de Bijsluiter e-factureren en kunt u terecht bij de Helpdesk e-factureren.

Contactgegevens financiële administraties

Organisatie/sector E-mailadres Telefoonnummer    
Autoriteit Persoonsgegevens facturen@autoriteitpersoonsgegevens.nl 070 - 888 85 00
Bestuursdepartement (BD) cfa.kcc@om.nl 088 - 699 10 12
College voor de Rechten van de Mens finance@mensenrechten.nl 030 - 888 38 88
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ssc@dji.minjus.nl 088 - 075 43 21
Hoge Raad inkoopfactuur@hogeraad.nl 070 - 361 13 11
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ssc@dji.minjus.nl 088 - 07 54 321
Justitiële Informatiedienst (JustID) ssc@dji.minjus.nl 088 - 07 54 321
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS) ssc@dji.minjus.nl 070 - 370 70 70
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nfi@dji.minjus.nl 088 - 075 43 24
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen deskundigenregister@nrgd.nl 030 - 256 70 40
Openbaar Ministerie (OM) cfa.kcc@om.nl

088 - 699 10 12

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) cfa.kcc@om.nl 088 - 699 10 12
Rechtspraak rsc.financieel@rechtspraak.nl 088 - 361 10 01
Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) finad@schadefonds.nl 088 - 699 10 12