E-factureren bij JenV

Al enkele jaren mogen de leveranciers van de Rijksoverheid hun facturen elektronisch verzenden naar de rijksdiensten. Vanaf 1 januari 2017 is dat verplicht bij alle nieuwe inkoopovereenkomsten met het Rijk. De Rijksoverheid, dus ook het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), is inmiddels in staat elektronische facturen te ontvangen en verwerken.

Het document Voorwaarden elektronisch factureren bij JenV informeert leveranciers over wat zij moeten weten en de te nemen stappen om te kunnen e-factureren aan het ministerie van JenV.

Voor het adresseren en identificeren van onderdelen van de Rijksoverheid wordt gebruik gemaakt van een Organisatie-identificatienummer (OIN). U kunt een overzicht downloaden van de actuele organisatieonderdelen van JenV met bijbehorend OIN dat u kunt gebruiken voor e-facturatie.

Contactpersonen sectoren

Organisatie/sector E-mailadres Telefoonnummer    
Autoriteit Persoonsgegevens facturen@autoriteitpersoonsgegevens.nl 070 - 888 85 00
Bestuursdepartement (BD) cfa.kcc@om.nl 088 - 699 10 12
College voor de Rechten van de Mens finance@mensenrechten.nl 030 - 888 38 88
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ssc@dji.minjus.nl 088 - 075 43 21
Hoge Raad inkoopfactuur@hogeraad.nl 070 - 361 13 11
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ssc@dji.minjus.nl 088 - 07 54 321
Justitiële Informatiedienst (JustID) ssc@dji.minjus.nl 088 - 07 54 321
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS) IFAD@minjenv.nl 070 - 370 70 70
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nfi@dji.minjus.nl 088 - 075 43 24
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen deskundigenregister@nrgd.nl 030 - 256 70 40
Openbaar Ministerie (OM) cfa.kcc@om.nl

088 - 699 10 12

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) cfa.kcc@om.nl 088 - 699 10 12
Rechtspraak Kcc.ldcr@rechtspraak.nl 088 - 361 10 01
Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) cfa.kcc@om.nl 088 - 699 10 12

Bij vragen over de inhoud van de factuur verwijzen we u door naar de financiële administratie van de overheidsorganisatie waar u de factuur naar toe wilt sturen.
Wilt u meer informatie over e-factureren? Neem dan contact op met het kenniscentrum e-factureren.