Koning brengt werkbezoek met minister van Justitie en Veiligheid aan Dienst Landelijke Recherche

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 14 maart met minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid een werkbezoek gebracht aan de Dienst Landelijke Recherche, onderdeel van de Landelijke Eenheid. Deze opsporingsdienst bestrijdt, samen met andere politie-eenheden, onder meer grensoverschrijdende zware georganiseerde criminaliteit, cybercrime en terrorisme, die een bedreiging vormen voor een veilige samenleving en democratische rechtsstaat.

Tijdens het werkbezoek stond de Aanpak Criminele Machtsstructuren (ACM) centraal. De Koning en de minister kregen te zien hoe het Team High Tech Crime mee kan kijken met versleutelde communicatie - cryptocommunicatiedata - tussen criminelen. Ook spraken zij met analisten en officieren van Justitie over data-analyse en intelligence, die essentieel zijn in de opsporing en aanpak van criminele machtsstructuren en voor andere politie-eenheden. De nauwe samenwerking in deze aanpak tussen de Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket kwam eveneens naar voren tijdens het bezoek.

Experts in de uitvoering belichtten verder hoe de onderschepte cryptocommunicatiedata uiteindelijk leiden tot opsporing en aanhoudingen. Een voorbeeld is de recente ontmanteling van een cryptocommunicatiedienst, Exclu, waar tijdens een actiedag direct meerdere personen werden  aangehouden. De gezamenlijke aanpak van misdadige machtsstructuren maakt het mogelijk dat criminele netwerken worden ontmanteld, verstoord en dat verdachten worden vervolgd.

De Koning brengt met regelmaat werkbezoeken samen met een minister of staatssecretaris. Tijdens deze bezoeken krijgt de Koning aan de hand van concrete voorbeelden te zien welke effecten het beleid van de bewindspersoon heeft in de praktijk.