Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen straks terecht bij psycholoog uit eigen land

Vluchtelingen uit Oekraïne die vanwege het conflict in hun land naar Nederland gevlucht zijn en in onzekerheid verkeren over hun toekomst, kunnen te maken hebben met psychische of psychosociale problemen. Binnenkort kunnen zij in hun eigen taal ondersteuning krijgen van Oekraïense psychologen die ook vanwege de oorlog zijn gevlucht. Het kabinet heeft twee partijen aangewezen om dit te organiseren: het samenwerkingsverband Empatia en het Loket Oekraïense Ontheemden Psychosociale Hulpverlening (LOOP).

VluchtelingenWerk Nederland, OPORA Foundation en PsyGlobal vormen samen Empatia. Zij begeleiden psychologen bij het proces van diplomawaardering door het Nuffic en koppelen hen vervolgens aan een geschikte werkplek en aan Oekraïners met een zorgvraag. Het LOOP is het informatie-, verwijs- en adviescentrum voor professionals en partijen die met vluchtelingen uit Oekraïne werken (bijvoorbeeld overheidsinstanties en zorgaanbieders). Zij kunnen hier terecht met vragen over psychosociale hulpverlening. 

Staatssecretaris Eric van der Burg: “Ik ben erg blij dat Oekraïense psychologen in Nederland aan het werk kunnen. Enerzijds kunnen zij hun landgenoten met psychische en psychosociale hulpvragen in hun eigen taal helpen. Anderzijds kunnen Oekraïense psychologen zich blijven ontwikkelen en de hier opgedane kennis en ervaring meenemen bij terugkeer naar Oekraïne.” 

Geestelijke gezondheidszorg laagdrempeliger

Een belangrijk voordeel van de inzet van Oekraïense psychologen is dat geestelijke gezondheidszorg laagdrempeliger wordt voor hen die het nodig hebben. Hiermee kan verergering van klachten voorkomen worden. De psychologen kunnen werk doen dat aansluit bij hun opleiding en werkervaring. Afhankelijk van hun diplomawaardering kunnen zij aan het werk als basispsycholoog in de curatieve zorg of als professional in de preventieve zorg bij een gemeente, GGD-locatie of maatschappelijke organisatie. Hiermee ontlasten zij de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Participatie en zelfredzaamheid

Het ziet ernaar uit dat het conflict in Oekraïne nog enige tijd duurt en vluchtelingen hier langer blijven. Daarom zet het kabinet steeds meer in op hun participatie en zelfredzaamheid. Ook het vinden van werk dat meer aansluit bij het gevolgde opleidingsniveau past hierbij. Oekraïense psychologen zijn de eerste beroepsgroep die op deze manier ingezet worden voor mensen met dezelfde culturele achtergrond. Naar verwachting kunnen de eerste Oekraïense psychologen in de loop van 2023 aan het werk.