Benoemingen College voor de Rechten van de Mens

De ministerraad heeft op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met de voordracht voor de benoeming van nieuwe plaatsvervangende leden van het College voor de Rechten van de Mens.

Het gaat om Adriana van Dooijeweert, Emile Hofhuis en Peter Rodrigues. Zij worden alle drie voor de duur van anderhalf jaar benoemd. Daarnaast wordt Elsa van de Loo voor de duur van 6 jaar benoemd. De ingangsdatum van de benoeming is 21 september 2023.