Achternaam wijzigen voor nazaten van tot slaaf gemaakten gratis

Nazaten van tot slaaf gemaakten kunnen in de loop van volgend jaar kosteloos hun naam wijzigen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met verzending van deze regeling naar de Raad van State.

Het is 1 van de acties die het kabinet onderneemt om kennis en bewustwording van het slavernijverleden te creëren en bij te dragen aan de verwerking en een beter begrip van de doorwerking daarvan.

Minister Weerwind: “De eerder gemaakte excuses voor het slavernijverleden waren geen punt, maar een komma. Het is zowel aan het kabinet als aan de maatschappij om daar verder inhoud aan te geven. Dat het wijzigen van de achternaam voor nazaten van tot slaaf gemaakten straks een stuk makkelijker en kosteloos wordt, is een voorbeeld van een initiatief dat goed aansluit bij de excuses die zijn gemaakt en de vervolgstappen die worden gezet.”

In het koloniale verleden hadden tot slaaf gemaakten vaak geen vrije naamkeuze, maar kregen een naam opgelegd. In veel gevallen was dit een verwijzing naar de (voormalige) slavenhouder of de plantage waarop zij werkten.

Meerderjarigen die zo’n achternaam dragen, mogen die straks gratis aanpassen. Nu kost de naamswijziging nog € 835. Bovendien moet een psychologische verklaring worden overlegd waarin staat dat hinder wordt ondervonden van de achternaam. Dat is straks verleden tijd. In deze gevallen wordt naamswijziging gratis. Een verklaring dat betrokkene een nazaat is van een tot slaaf gemaakte volstaat.

Het voorstel is in internetconsultatie geweest en wordt nu naar de Raad van State gestuurd. De Raad van State adviseert de regering over voorgenomen wet- en regelgeving. Dit is een vaste stap in de procedure.