14 januari Aanbieding zienswijze Raad voor Dierenaangelegenheden

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Via communicatietechnologieën

Minister Schouten biedt de zienswijze Raad voor Dierenaangelegenheden aan.

Vragen of verzoeken

Voor vragen of verzoeken rondom dit gesprek kunt u contact opnemen met Raoel Koole, tel: 06-39214897 of r.koole@minlnv.nl.