Documenten - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

3.878 documenten van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

Jaarverslag integriteit 2020-2021 voor EZK en LNV

In 2018 heeft de Interdepartementale commissie bedrijfsvoering Rijk (ICBR) besloten met ingang van 2020 meer openheid te geven ...

Jaarverslag | 18-05-2022

Infographic Duurzaamheidsverslag 2021 ministeries van EZK en LNV

Publicatie | 18-05-2022

Certificaat CO2-prestatieladder LNV niveau 3

Publicatie | 18-05-2022

Duurzaamheidsverslag 2021 ministeries van EZK en LNV

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) publiceren jaarlijks hun ...

Publicatie | 18-05-2022

Interne audit CO2-prestatieladder LNV 2021

Publicatie | 18-05-2022

XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en F Diergezondheidsfonds - Rijksjaarverslag 2021

Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstukken XIV en F van de Rijksbegroting.

Jaarverslag | 18-05-2022

Kamerbrief over Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest eerste kwartaal 2022

Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de eerste kwartaalrapportage 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-05-2022

Antwoorden op Kamervragen uit schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 16 mei 2022

Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen die zijn gesteld tijdens het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-05-2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 mei 2022 tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het intrekken van vogelgriepmaatregelen in de Gelderse Vallei en technische verbeteringen

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 mei 2022 tot wijziging van de Regeling veterinaire ...

Regeling | 17-05-2022

Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief derogatie Nitraatrichtlijn

Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief 'Derogatie van de Nitraatrichtlijn' van 26 april 2022. De ...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-05-2022