Documenten - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

3.291 documenten van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030

Het uitvoeringsprogramma beschrijft hoe de doelen uit de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 behaald kunnen worden.

Kamerstuk | 28-09-2020

Toelichting doelen en evaluatie Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030

Toelichting op de doelen, beleidsinstrumenten, doeltreffendheid, doelmatigheid en financiële consequenties van het ...

Kamerstuk | 28-09-2020

Kamerbrief uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over het uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-09-2020

Besluit LNV Wob-verzoek evaluatie dierentuinrichtlijn

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft beslist op een verzoek om documenten over de evaluatie van de ...

Wob-verzoek | 25-09-2020

Besluit Wob-verzoek over preventieve maatregelen en geldende voorschriften bestrijding van de Aziatische tijger mug bij een onderneming

Besluit op een verzoek om informatie over stukken waaruit de handhaving blijkt en wat de opgelegde sancties aan een door de ...

Wob-verzoek | 25-09-2020

Aanbieding verantwoording 2019 Bureau Beheer Landbouwgronden

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer de rekening en verantwoording 2019 van het Bureau Beheer Landbouwgronden.

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-09-2020

Kamerbrief over uitstel beantwoording 4 sets vragen

Minister Schouten laat de Tweede Kamer weten de beantwoording van 4 sets vragen langer duurt dan gebruikelijk.

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-09-2020

Beantwoording aanvullende Kamervragen over verdeling van quota in de visserij

Minister Schouten beantwoordt aanvullende vragen over de verdeling van quota in de visserij.

Kamerstuk: Kamervragen | 25-09-2020

Kamerbrief Dierenwelzijn gezelschapsdieren

In deze brief informeert minister Schouten de Tweede Kamer over de stand van zaken en resultaten ten aanzien van lopende ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-09-2020

De complexe hond in de Nederlandse opvang - Een onderzoek naar de noodzaak en haalbaarheid van een landelijk expertisecentrum voor complexe honden

Rapport | 24-09-2020