Documenten - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2.636 documenten van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over gannoteerde agenda Landbouw-en Visserijraad

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede kamer over de agenda van de Landbouw- en Visserijraad die op 17 en 18 december ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-12-2018

Kamerbrief over verbetervoorstellen identificatie en registratie (I&R) rundvee

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief over verbetervoorstellen identificatie en registratie (I&R) rundvee.

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-12-2018

Kamerbrief over verslag Landbouw-en Viserijraad 19 november 2018

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Landbouw- en Visserijberaad 19 november jongstleden. Eenzelfde ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-12-2018

Kamerbrief over stand van zaken fosfaatrechtenstelsel

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het fosfaatrechtenstelsel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-12-2018

Besluit op Wob-vezoek over subsidies Natuurbeheer

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 6 december 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de ...

Wob-verzoek | 06-12-2018

Besluit op Wob-verzoek over veehouderij in Beezerveld

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 6 december 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de ...

Wob-verzoek | 06-12-2018

Besluit op subsidieverzoek Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een besluit genomen op een verzoek om subsidie voor Actieplan ...

Besluit | 05-12-2018

Besluit op Wob-verzoek over openstelling landgoed Achter Westveen

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 4 december 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de ...

Wob-verzoek | 04-12-2018

Kamerbrief over Resultaten Meerjarenafspraken energie-efficiƫntie MJA3 en MEE

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de Resultaten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE.

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-12-2018

Resultatenbrochure convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiƫntie

Deze resultatenbrochure toont de resultaten van de energieconvenanten MEE en MJA3 over het jaar 2017. Daarnaast beschrijft de ...

Publicatie | 04-12-2018