Beslisnota - Rekenfout RIVM in de lijst van top 100 ammoniakuitstoters

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota - Rekenfout RIVM in de lijst van top 100 ammoniakuitstoters (PDF | 1 pagina | 69 kB)