Kamerbrief Resultatenoverzicht realisatieplan visie LNV

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer het eerste overzicht van resultaten van de beleidsinzet die volgt uit het realisatieplan Op weg met nieuw perspectief (Kamerstuk 35000 XIV). Het gaat in dit overzicht om de resultaten van de inzet tot nu toe en van werk dat onder handen is en in de komende periode nog tot resultaten zal leiden.

Kamerbrief Resultatenoverzicht realisatieplan visie LNV (PDF | 3 pagina's | 47 kB)