Kamerbrief geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 12 en 13 december 2021

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de Landbouw- en Visserijraad die 12 en 13 december 2021 plaatsvindt in Brussel. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.