Antwoorden op Kamervragen over Nationale aanpak Klimaatadaptie gebouwde omgeving fase 1

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1. De Tweede Kamerleden Boulakjar en Wuite (beiden D66) hebben de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over Nationale aanpak Klimaatadaptie gebouwde omgeving fase 1 (PDF | 4 pagina's | 215 kB)