Uitstelbrief antwoorden vragen over de visserij en ETS-2

Minister Adema (LNV) meldt dat de antwoorden op vragen over de visserij en het Europese emissiehandelssysteem voor fossiele brandstoffen (ETS-2) later komen dan gebruikelijk. De vragen zijn gesteld door de leden Flach (SGP), Vedder (CDA), Postma (Nieuw Sociaal Contract), Grinwis (ChristenUnie) en Pierik (BBB) .

Uitstelbrief antwoorden vragen over de visserij en ETS-2