De beleving van de transitie naar kringlooplandbouw Rapport communicatieonderzoek (1-meting)

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Motivaction International B.V. een herhaalonderzoek uitgevoerd naar de beleving van kringlooplandbouw bij agrarisch ondernemers. De vragenlijst gaat in op de vragen: zijn ondernemers er mee bezig, wat vinden ze ervan, welke voordelen en nadelen zien ze?

De beleving van de transitie naar kringlooplandbouw Rapport communicatieonderzoek (1-meting) (PDF | 73 pagina's | 2,5 MB)